Програма БРОД

Програма на Българска банка за развитие ЕАД за индиректно финансиране на малки и средни предприятия

Вижте повече

Заяви сега
Kosme consultat

Още за БРОД

Възможност за получаване на дългосрочен заемен ресурс при атрактивни лихвени нива

Опция за гратисен период за плащания по главницa

Максимална годишна лихва по редовна главница - до 6М euribor + 6,7%

Заяви сега