Програма КОСМЕ+

Финансирането се ползва с подкрепата на Европейския съюз по Гаранционно споразумение съгласно Регламент 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програмата за Конкурентност на Предприятията и на малките и средни предприятия COSME (2014-2020)“ ФИ

Научете повече

Kosme consultat

Още за КОСМЕ+

Кредитна защита чрез гаранция от ББР АД

Възможност за получаване на дългосрочен заемен ресурс при атрактивни лихвени нива

Опция за гратисен период за плащания по главница

Максимална годишна лихва по редовна главница - до 3М euribor + 5,7%