1. Онлайн заявка и одобрение

 • Попълване и изпращане на онлайн заявката

  Попълват се необходимите данни през уебсайта и при изпълнени условия, заявката се изпраща успешно за обработване.

  ВЗЕМИ ЗАЕМ
 • Обработване на заявката

  Извършват се проверки на фирмата кандидат и на обезпеченията.

 • Предварително одобрение

  Получавате оферта за заем на мейл.

2. Подписване на договор и ипотека

 • Представяне на документите

  Доказващи декларираните данни в заявката.

  ДОКУМЕНТИ
 • Подписване на договор

  Уговаряне на среща и подписване на договор на място.

 • Учредяване на ипотека пред нотариус

  Подписване на документи за ипотека, както и други обезпечения.

 • Усвояване на заема
  Получавате заема по банков път